Regulamin

§1
Postanowienia ogólne


1. Właścicielem Platformy DomOgród24 jest P.U.H.King-Sten-Trans , z siedzibą w Zwoleniu, ul. Targowa 60, NIP: 811-169-62-56, REGON:141324199
2. Ogólne Warunki Handlowe są integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Ogólnych Warunków Handlowych przez Klienta.
4. Ceny podane w platformie DomOgród24 są cenami netto.
5. Towary dostępne w Platformie DomOgród24 są wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Klient dokonujący zakupu lub rejestracji na Platformie DomOgród24 wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych przez DomOgród24 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

b) otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Towarów i Usług świadczonych przez DomOgród24 zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204).

7. Administratorem i właścicielem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu  internetowego DomOgród24 w związku z zakupami jest P.U.H.King-Sten-Trans z siedzibą w Zwoleniu przy ul. Targowej 60, 26-700 Zwoleń. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku  z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz przy zakupach kredytowych, instytucjom kredytującym zakup i firmom windykacyjnym. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich  poprawiania.  Dane są przekazywane dobrowolnie.

8. Nasze nie które towary są pakowane w fabryce z tolerancją +/- 8%.

  

§2
Zamówienia


1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) wykorzystując automatyczną funkcjonalność Platformy DomOgród24,
b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Platformy DomOgród24

2. Minimalna wartość zamówienia w Platformie DomOgród24 wynosi 1 zł.


3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Platforma DomOgród24 potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Platforma DomOgród24 ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.


4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Platformy DomOgród24 przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Platformy DomOgród24 nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w e-mailu przysłanym Klientowi przez Platformę DomOgród24.


§3
Płatności


1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) gotówka przy odbiorze.
b) przelewem – wówczas Platforma DomOgród24 rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Platformy DomOgród24 bądź w e-mailu do Klienta,
c) w kredycie kupieckim po wypełnieniu formularza Informacji Handlowej i akceptacji przez DomOgród24.


2. Ceny dostaw określone są w cenniku dostawy.


3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata lub wolny limit uzyskanego w DomOgród24 kredytu kupieckiego.


§4
Wysyłka - odbiór towaru


Zamówiony towar na Platformie DomOgród24 wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępnia towar do odbioru przez Klienta w magazynie firmy.


§5
Reklamacje


1. Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 515-146-146.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji może być:
• wada jakościowa towaru widoczna przy odbiorze
• wada jakościowa towaru widoczna dopiero podczas użytku
• błędnie zrealizowana dostawa, co do jakości lub ilości towaru

3. Podstawy przyjęcia reklamacji nie może stanowić:
• zbyt mała ilość dostarczonego towaru w przypadku, gdy różnica w ilości jest mniejsza niż 5% zamówionego towaru, gdyż może to wynikać z tolerancji procesu technologicznego produkcji bądź konfekcjonowania towaru.
• wada jakościowa towaru w sytuacji gdy towar był przechowywany u Klienta w niewłaściwy sposób, lub gdy minie 30 od czasu dostawy towaru.


4. w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem Klient powinien odesłać do Platformy DomOgród24 reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

5. Platforma DomOgród24 ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Platformy DomOgród24 ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Platformę DomOgród24 takiej opinii.


6. jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.

7. gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Platforma DomOgród24.

8. indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@domogrod24.com lub telefonicznie: 515-146-146. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

§6
Zwroty              

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, każdy Klient Sklepu ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.


§7
Własność intelektualna


Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Platformy DomOgród24 (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Platformy DomOgród24.


§8
Wejście w życie i zmiany Ogólnych Warunków Handlowych Platformy DomOgród24


1. Ogólne Warunki Handlowe Platformy DomOgród24 wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Platformy.


2. Platforma DomOgród24 zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Platformy.


3. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Ogólnych Warunków Handlowych Platformy DomOgród24 obowiązujących w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl